Zapytaj o wycenę.
Close
Logo Decolan - dodatkowe

Polityka Prywatności.

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym spółka pod firmą Decolan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80- 309) przy al. Grunwaldzkiej 487a, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Decolan Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdzie Pani/Pan poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Decolan Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

  • w celu podjęcia działań na Pani/Pana (lub osobę przez Panią/Pana reprezentowaną) zainteresowanie naszą ofertą, w celu zawarcia umowy lub/i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, Pani/Pana zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

III. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1. Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, firmom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, agencjom marketingowym;

2. Innym niezależnym odbiorcom, tj. odmiotom upoważnionym przepisami prawa, tj. Policja, Prokuratura, Sądy, Organy egzekucyjne, Organy podatkowe.

 

IV. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Pana/Pani dane przez różne okresy czasu, w zależności od celu przetwarzania danych. Zwykle przetwarzamy informacje w czasie trwania stosunku handlowego (od zainicjowania go, przez wykonywanie obowiązków z niego wynikających, po rozwiązanie umowy), a także do czasu, gdy Pana/Pani dane nie będą nam już potrzebne. Ponadto przechowujemy dane w zgodzie z przepisami odnośnie zachowania dokumentacji i wynikających z tego obowiązków, odpowiednią gwarancją, rękojmią oraz terminami wygaśnięcia umów, a w przypadku sporów prawnych, w związku z którymi dane wymagane są jako dowód, aż po ich zakończenie.

 

V. Pani/Pana prawa

Pragniemy poinformować Pana/Panią, że w każdej chwili ma Pan/Pani prawo:

  • zażądać informacji na temat danych, które przetwarzamy (zob. szczegóły artykułu 15 RODO),
  • poprawić lub usunąć dane w zakresie w jakim nie koliduje to z naszym uzasadnionym interesem (zob. szczegóły artykułu 16 RODO),
  • ograniczyć zakres przetwarzania danych (zob. szczegóły artykułu 18 RODO),
  • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych (zob. szczegóły artykułu 21 RODO),
  • zażądać przekazania danych (zob. szczegóły artykułu 20 RODO).

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości świadczenia przez nas usług (realizacji umowy). Na adres mailowy: biuro@decolan.pl mogą Państwo przesyłać wszelkie informacje, wnioski, żądania i spostrzeżenia dotyczące przetwarzanych przez Decolan Sp. z o.o. danych osobowych.

Strony internetowe - odee.pl